27.11.2023

Po trzech kwartałach Digital Network zarobił 18,6 mln zł netto

Digital Network wypracował 41,6 mln zł przychodów (wzrost o 29% r/r), 15,6 mln zł EBIT (wzrost o 58% r/r/), 23,3 mln zł EBITDA (wzrost o 43% r/r/) oraz 18,6 mln zł zysku netto (wzrost o 187% r/r) – podała spółka w najnowszym raporcie okresowym. 97,2% wypracowanej sprzedaży zrealizowano na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (za pośrednictwem spółki zależnej – Screen Network).

Publikację wyników trzeciego kwartału poprzedziła prognoza finansowa na cały 2023 rok. Według niej, przychody ze sprzedaży mają wynieść 60 724 tysiące złotych i będą o 25,5% wyższe w porównaniu ze sprzedażą osiągniętą w 2022 roku. Zysk na działalności operacyjnej ma wzrosnąć rok do roku o 37,7% do poziomu 20 124 tysięcy złotych. Według prognozowanych danych EBITDA osiągnie wartość 30 110 tysięcy złotych (wzrost o 26,6% r/r), a zysk netto wyniesie 22 000 tysiące złotych (wzrost o 101,9% r/r).

Po trzech kwartałach br. Digital Network zaraportował, iż na dzień 30 września 2023 roku, prognozowane  przychody zostały zrealizowane w 68,4%, zysk EBIT w 77,5%, EBITDA w 77,5%, a zysk netto odpowiednio w 84,4%.

„Wyniki trzeciego kwartału potwierdziły słuszność naszych założeń do prognozy, której wykonanie jest na dzień dzisiejszy niezagrożone”- komentuje wyniki Agnieszka Godlewska, Prezes Zarządu Digital Network. Zakładamy, że w okresie kolejnych kwartałów utrzymany zostanie trend stabilnego wzrostu całego rynku reklamy zewnętrznej, a w szczególności segmentu na którym działamy czyli cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital OOH). Wszystko wskazuje na to, że końcówka 2023 roku będzie sezonowo najlepszym okresem sprzedażowym, a kampanie promocyjne zostaną zrealizowane przez klientów zgodnie z zawartymi umowami i ustalonym harmonogramem” – mówi Agnieszka Godlewska.

Warto zauważyć, że dynamiczny wzrost udziałów rynkowych segmentu cyfrowej reklamy zewnętrznej jest trendem wieloletnim. Udział Digital OOH w całym rynku reklamy zewnętrznej w Polsce, uległ najpierw potrojeniu z 5,4% w 2017 roku do 15,2% w 2021 roku, aby na koniec 2022 roku osiągnąć 19,3% łącznej sprzedaży w całej branży. W roku bieżącym, estymowany udział reklamy cyfrowej wzrósł o kolejne 4-5 p.p. i obecnie wynosi 23%-24% łącznej sprzedaży całego rynku. Atrakcyjność cyfrowej reklamy zewnętrznej  potwierdza dynamika rozwoju tego medium na świecie, którego udział w wysoko rozwiniętych krajach przekracza 60% (Wielka Brytania, USA, Korea Południowa, Australia). Według dostępnych prognoz rynkowych (World Out Of Home 2023)  globalne wydatki na cyfrową reklamę zewnętrzną (Digital OOH) będą stabilnie rosły także w kolejnych latach (2022-2026:  CAGR 6,8%), aby w 2026 roku osiągnąć poziom 20,4 mld dolarów.

*****

Digital Network S.A. to spółka holdingowa działająca na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out of Home). Za pośrednictwem spółki zależnej Screen Network zarządza siecią ponad 20 000 ekranów reklamowych zlokalizowanych w całej Polsce. Cyfrowe nośniki znajdują się w centralnych punktach największych miast, na dworcach kolejowych, lotniskach, a także w galeriach handlowych, pocztach oraz siłowniach w całej Polsce. Zdywersyfikowana sieć ekranów zapewnia ogólnopolskie zasięgi reklamowe oraz dotarcie realizowanych kampanii do ponad 6,2 mln konsumentów dziennie.

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce