Strategia

STRATEGIA NA LATA 2022-2025

Strategia

Strategia Digital Network SA jest skoncentrowana na maksymalizacji skali i efektywności sprzedaży czasu reklamowego na ekranach cyfrowych LED.

Digital Network SA jest spółką holdingową nie prowadzącą działalności operacyjnej. W związku z tym cele strategiczne będą realizowane przez spółkę zależną Screen Network SA, która posiada kompetentny zarząd z wieloletnim doświadczeniem z branży reklamy zewnętrznej.

KONCENTRACJA NA CORE

Strategia na lata 2022-2025

Koncentracja działalności na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (DOOH)
Wzrost wykorzystania pojemności sieci do minimum 70%.

Wzrost rentowności marży EBIT do 45%
Rozwój infrastruktury reklamowej i zwiększania zasięgów
Wzrost pojemności sieci o co najmniej 10% rocznie
Budowanie nowego biznesu opartego o synergię ze Screen Network SA
Sprzedaż aktywów niezwiązanych bezpośrednio z rynkiem cyfrowej reklamy zewnętrznej
Coroczna wypłata dywidendy zgodnie z zasadami polityki dywidendowej
Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce