Transakcje z podmiotami powiązanymi

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce