Władze Spółki

Digital Network SA

Kadra zarządzająca

Aneta Parafiniuk

Członek Zarządu/CFO Grupy Digital Network SA,
Poprzednio:Ernst&Young Audit TPA Horwath Horodko

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań, przeglądów sprawozdań finansowych i projektów due diligence dla dużych przedsiębiorstw, a także w doradztwie transakcyjnym i przygotowywaniu budżetów projektowych. Biegły rewident, specjalista rachunkowości, sprawozdawczości i podatków. Doświadczenie zawodowe zdobywała w takich firmach jak Ernst&Young Audit Sp. z o.o. i TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o. Do momentu powołania do zarządu 4fun Media SA pełniła w spółce funkcję Dyrektor ds. Sprawozdawczości i Controlingu. Posiada wykształcenie wyższe – ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie ze specjalizacją Finanse i Bankowość.

Agnieszka Godlewska

Prezes Zarządu Screen Network SA,
Poprzednio: Stroer

Agnieszka Godlewska pełni funkcję Prezes Zarządu Screen Network SA od września 2017 roku, wcześniej przez ponad 2 lata pracując w spółce na stanowisku Dyrektor Zarządzającej.Jest odpowiedzialna za wdrożenie z sukcesem wieloletniej strategii rozwoju Screen Network SA, której głównymi celami był rozwój sieci reklamowej, pozyskanie spektakularnych lokalizacji miejskich, uruchomienie ekranów klasy Super Screen oraz wielkoformatowych ekranów LED w topowych punktach miast. Agnieszka Godlewska stworzyła też w ramach organizacji ekspercki zespół wiedzy i sprzedaży nowych technologii Digital Out Of Home.W efekcie,spółka Screen Network SA jest dziś niekwestionowanym liderem rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej, zarządzając największą w Polsce siecią ponad 20 tysięcy ekranów.

Agnieszka Godlewska jest prekursorką w implementacji na rynek polski najnowszych trendów światowych branży DOOH oraz zdeklarowaną orędowniczką idei Smart City. Dzięki temu, Screen Network SA jako pierwsza na polskim rynku wprowadziła koncepcję Street Art za sprawą autorskiej kampanii Symulakra, uruchomiła spektakularne kampanie z wykorzystaniem Big Data, narzędzi Real Time Marketing oraz sprzedaży czasu reklamowego Programmatic na platformie Adform. Ostatnim sukcesem, którego zasięg wykroczył poza branżę, stając się głośnym wydarzeniem medialnym była pierwsza na polskim rynku kampania w formacie 3D, zrealizowana wspólnie z Samsungiem.

Jako osoba związana z rynkiem reklamy zewnętrznej od 1995 roku, Agnieszka Godlewska jest uznanym ekspertem rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej. Ma bezpośredni wpływ na kierunki rozwoju branży,reprezentując ją regularnie m.in. w rozmowach dotyczących zmian regulacji prawnych. Jej wiedza i doświadczenia wykorzystywane jest m.in. w izbach branżowych i na wielu kongresach i konferencjach poświęconych m.in. najnowszym trendom reklamowym.

Przed objęciem stanowiska w Screen Network SA, Agnieszka Godlewska przez ponad 15 lat zbierała doświadczenia zawodowe w Grupie Ströer, m.in. na stanowisku Dyrektora Sprzedaży, biorąc udział w rozwoju sieci reklamowej, administrowaniu sprzedażą, przejmowaniu innych firm oraz optymalizacji procesów biznesowych.

Agnieszka Godlewska posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego na kierunku Ekonomia ze specjalizacją Bankowość oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Marketing. Jest wielokrotną laureatką krajowych i zagranicznych nagród oraz prestiżowych wyróżnień branżowych (m.in. IAB MIXX Awards, Digital Signage Awards, ApexAwards), przyznawanych dla Screen Network SA za najbardziej kreatywne i innowacyjne kampanie marketingowe digital ostatnich lat.

Jej motto zawodowe brzmi „Firma to Ludzie”.

 

Tomasz Misiak

Członek Zarządu/CTO Grupy Digital Network SA,
Poprzednio: Onet, Dirlango

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami programistów oraz w nadzorze nad polityką informatyczną spółek. Poprzednio pełnił funkcję Chief Technology Oficer w firmie Dirlango. Wcześniej pracował już w grupie 4fun Media – w latach 2004 – 2012 był dyrektorem ds. komunikacji interaktywnej i technologii. Ponadto pełnił funkcję dyrektora serwisów SMS w Onecie. Obecnie w 4Fun Media SA odpowiedzialny jest za zarządzanie i rozwijanie projektów informatycznych w obszarze aplikacji mobilnych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obszarze baz danych, oprogramowania systemów emisyjnych, responsywnych serwisów internetowych, a także rozwiązań WIFi w przestrzeniach miejskich. Od roku 2018 jest również odpowiedzialny za techniczną stronę działań w obszarach e-commerce grupy 4fun Media S.A. Członek zarządu od czerwca 2017 roku.

Maciej Paciorek

Członek Zarządu Screen Network,
Poprzednio: Stroer

Maciej Paciorek, przez ostatnie 15 lat był związany z grupą Ströer Polska, gdzie w pierwszych latach pracy odpowiadał za współpracę z sektorem publicznym oraz wsparcie Działu Sprzedaży. W 2010 roku objął funkcję dyrektora działu sprzedaży regionalnej i instytucjonalnej. Stworzył ponad dwudziestoosobowy dział odpowiedzialny za sprzedaż do klientów bezpośrednich, regionalnych agencji reklamowych oraz instytucji publicznych.

Przez ostatnie 4 lata, jako członek zarządu Ströer Polska, Maciej Paciorek był odpowiedzialny  za wszystkie kwestie związane z  procesem sprzedaży oraz działaniami Public Affairs. Jest absolwentem Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Przez 7 lat był związany z polskimi i zagranicznymi instytucjami odpowiedzialnymi za integrację europejską.

Damian Rezner

Członek Zarządu/Dyrektor Operacyjny Screen Network SA,

Damiana Reznera jest odpowiedzialny za realizację strategicznych planów spółki, wyszukiwanie innowacyjnych metod realizacji kampanii, wsparcie sprzedaży i koordynację działań promocyjnych. Posiada 16-letnie doświadczenie na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej i jest związany z firmą od początku jej istnienia. W Screen Network był odpowiedzialny wcześniej za zarządzanie specjalnym unitem „Think DOOH”, którego głównym celem było tworzenie innowacyjnych kampanii w kanale DOOH z wykorzystaniem technologii AI, Big Data, Image Recognition, jak również działania promocyjne i edukacyjne na rynku w zakresie możliwości tego medium.

Digital Network SA

Rada Nadzorcza

Cezary Kubacki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

W latach 1998 – 2001 zdobywał doświadczenie zawodowe w międzynarodowej firmie doradczej Artur Andersen, gdzie zaangażowany był w wiele projektów dla sektora finansowego, telecom i retail. W latach 2002 – 2004 piastował stanowisko dyrektora finansowego ds. podatków w Grupie NETIA. Cezary Kubacki zasiadał także w Radach Nadzorczych kilku spółek publicznych (m.in. Optimus SA, Arteria SA, 4fun Media SA) oraz instytucji finansowych takich jak Supernova Fund SA. Jest wspólnikiem w kancelarii prawnej LTA Doradztwo Prawne Dopierała, Oliwa i Wspólnicy. Niezależny Członek Rady Nadzorczej. Posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wojciech Kliniewski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

W latach 2004 – 2016 związany z operatorem telekomunikacyjnym T-Mobile – początkowo jako dyrektor departamentu komunikacji, a następnie jako dyrektor zarządzający marki Heyah, a także dyrektor sprzedaży i marketingu rynku prywatnego. Od 2013 roku jako dyrektor sprzedaży był odpowiedzialny zarówno za kanały tradycyjne (sieć salonów, partnerzy handlowi), jak i call center oraz działalność internetową. Wcześniej przez 10 lat pracował w Unilever Polska SA. W 2016 roku założył Zeroone Sp. z o.o. – spółkę zajmującą się konsultingiem biznesowym w obszarze rozwiązań mobilnych i cyfrowych oraz strategii start-up’ów i business exit pełniąc tam funkcję CEO.

Grzegorz Grygiel

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Ecole Superieure de Commerce Specjalizacja Finanse i Zarządzanie oraz Executive MBA w Lincoln International Business School w Paryżu. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarach: doradztwo finansowe, audyt, M&A, które zdobywał jako konsultant międzynarodowych firm doradczych (Guerard Viala i Ernst&Young) oraz w zarządzaniu finansami na stanowisku CFO międzynarodowych grup i spółek kapitałowych (m.in. Group Azur, Falck A/S, PSA Citroen Polska, Siódemka S.A, Grupa Arteria S.A). Grzegorz Grygiel prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Grupa GMG Consulting Sp. z o.o. – współpracuje z instytucjami rynku kapitałowego i funduszami Private Equity (WS Capital, Vinci Capital). Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Arteria S.A gdzie w latach 2007 – 2012 pełnił funkcję Członka Zarządu/Dyrektora Finansowego oraz Prezesem Zarządu BLUE S.A.

Grzegorz Esz

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Esz ma 25-letnie doświadczenie zarządcze w obszarze marketingu i sprzedaży, które zdobywał na kierowniczych stanowiskach w Showmax gdzie pełnił funkcję dyrektora marketingu (2016-2019), UPC Poland jako członek zarządu ds. marketingu i sprzedaży (2012-2015), wiceprezes zarządu ds. marketingu i sprzedaży w Netia SA (2009-2012), a wcześniej jako dyrektor zarządzający sieci HEYAH, której operatorem jest T-Mobile. Kilkakrotnie nagrodzony prestiżowymi nagrodami branżowymi Effie Awards za najskuteczniejsze kampanie marketingowe na rynku (m.in. Shomax i HEYAH). Od 2019 roku jest prezesem zarządu w spółce 5WHY Promotion, prowadząc konsulting oraz doradztwo strategiczne, działalność promocyjną, wydawniczą oraz inwestycyjną w segmencie koprodukcji filmowej. Pan Grzegorz Esz jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, którą ukończył z wyróżnieniem na Wydziale Inżynierii Produkcji. Następnie kontynuował swoją edukację w London Business School – gdzie ukończył Executive MBA oraz w International Institute for Management Development w Lozannie w Szwajcarii (Lead Forward Executive Program).

Rafał Kunysz

Członek Rady Nadzorczej

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte głównie w zakresie planowania komunikacji oraz strategii mediowej, media management, zakupu mediów, prowadzenia przetargów mediowych, audytu i benchmarkingu. W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej sprawował kierownicze stanowiska, zarówno w polskich jak i międzynarodowych korporacjach takich jak Totalizator Sportowy, Cadbury Wedel czy Publicis Groupe/Newcast Ukraine, gdzie odpowiadał głównie za media i komunikację marketingową. Od 2016 roku Rafał Kunysz jest Prezesem Zarządu i współwłaścicielem spółki Red Moon Media Audit and Consulting.