Model biznesowy

Model biznesowy Digital Network polega na sprzedaży czasu reklamowego w największej w Polsce sieci ekranów cyfrowych LED (20 tysięcy ekranów).

Model biznesowy Digital Network jest tak skonstruowany, że wzrost przychodów i utylizacji sieci ekranów cyfrowych powoduje wzrost rentowności zysku netto.

Wysoka rentowność modelu bazuje na:

  • stałych kosztach bezpośrednich utrzymania sieci ekranów (czynsze, prąd, utrzymanie i konserwacja),
  • niskich kosztach zarządzania kampaniami reklamowymi,
  • 3-krotnie większej pojemność sieci od obecnie zakontraktowanej, dającej możliwość dalszego zwiększania przychodów bez ponoszenia istotnych nakładów na CAPEX.