Model biznesowy

Model biznesowy

Model biznesowy spółkI Digital Network

Model biznesowy Digital Network polega na sprzedaży czasu reklamowego w największej w Polsce sieci ekranów cyfrowych LED (20 tysięcy ekranów).

Model biznesowy Digital Network jest tak skonstruowany, że wzrost przychodów i utylizacji sieci ekranów cyfrowych powoduje wzrost rentowności zysku netto.

Wysoka rentowność modelu bazuje na:

  • stałych kosztach bezpośrednich utrzymania sieci ekranów (czynsze, prąd, utrzymanie i konserwacja),
  • niskich kosztach zarządzania kampaniami reklamowymi,
  • 3-krotnie większej pojemność sieci od obecnie zakontraktowanej, dającej możliwość dalszego zwiększania przychodów bez ponoszenia istotnych nakładów na CAPEX.
MODEL BIZNESOWY

Wysoka rentowność modelu bazuje na:

1.
Stałe koszty utrzymania
Stałych kosztach bezpośrednich utrzymania sieci ekranów (czynsze, prąd, utrzymanie i konserwacja).
2.
Przychody bez nakładów
3-krotnie większej pojemność sieci od obecnie zakontraktowanej, dającej możliwość dalszego zwiększania przychodów bez ponoszenia istotnych nakładów na CAPEX.
3.
Niski koszt zarządznia
Niskie koszty zarządzania kampaniami reklamowymi
Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce