Brak wypłaty dywidendy za 2020 rok

W dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty za rok 2020 w kwocie 8.564.338,66 w ten sposób, że:

  1. kwota 967.943,45 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki,
  2. kwota 7.596.395,21 złotych zostanie pokryta z zysków lat przyszłych Spółki.