23.11.2023

Digital Network prognozuje 22 mln zysku netto w 2023 roku

Zarząd Digital Network SA podał prognozę wyników finansowych na bieżący rok. Zakłada ona przychody na poziomie 60,7 mln zł (wzrost o 25,5% r/r/), EBIT w wysokości  20 mln zł (wzrost o 26,6% r/r/), EBITDA wartą 30 mln zł i zysk netto 22 mln zł. Oznacza to, iż spółka zamierza wypracować w 2023 roku zysk o 101,9% wyższy niż rok wcześniej. 

Ogłoszona prognoza potwierdza systematyczną poprawę wyników i wskaźników rentowności jakie Digital Network SA notuje w trzecim kolejnym roku obrotowym.

„Nasze wyniki finansowe są efektem wieloletniej strategii zakładającej skoncentrowanie działalności Grupy Kapitałowej na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej. Liderem rynku Digital OOH w Polsce jest nasza spółka zależna Screen Network, zarządzająca największą w Polsce siecią ponad 20 tysięcy ekranów reklamowych zdywersyfikowanych pod względem wielkości i lokalizacji. Posiadana infrastruktura zapewnia nam największe zasięgi w branży oraz możliwość realizacji ogólnopolskich kampanii reklamowych. Rynek cyfrowej reklamy zewnętrznej jest obecnie najszybciej (obok Internetu) rozwijającym się rynkiem reklamowym, notującym każdego roku dwucyfrowe wzrosty. Według firm badających rynek trend wzrostowy powinien utrzymywać się przez kolejne lata, wsparty stabilnym wzrostem cen usług reklamowych” – komentuje Agnieszka Godlewska, Prezes Zarządu Digital Network SA.  

Rosnące zainteresowanie reklamodawców umieszczaniem reklam na nośnikach cyfrowych wynika z możliwości jakie daje innowacyjna technologia w zakresie emisji kontentu cyfrowego, zarządzania kampaniami w trybie online, tworzenia spersonalizowanych i interaktywnych reklam oraz efektywnego pomiaru ich skuteczności. Okazuje się, iż w porównaniu ze statycznymi bilbordami jest ona nawet 20-krotnie wyższa. Popularność Digital OOH jest także efektem transformacji cyfrowej tego medium z  nośników papierowych co wpisuje się w ogólnoświatową promocję działań proekologicznych w przestrzeniach miejskich (Smart City), promujących niższe zużycie energii elektrycznej, sensorów smogu itd.

„Nasza strategia zakłada dalszy rozwój sieci na poziomie 10-15% każdego roku. Zakładamy akwizycje zarówno nośników indoor jak i outdoor ze szczególnym naciskiem na lokalizacje premium w punktach oznaczających się największym ruchem samochodowym oraz znajdujących się w pobliżu ikonicznych lokalizacji. Równolegle przewidujemy wzrost wykorzystania dostępnego inventory naszych ekranów o kolejne 10% każdego roku.  Nasza działalność charakteryzuje się stosunkowo niskimi kosztami operacyjnymi dzięki niskim kosztom zarządzania siecią ekranów (online), dużej pojemności pętli emisyjnych. Daje nam to możliwości dalszego zwiększania przychodów i poprawy wskaźników rentowności bez ponoszenia istotnych nakładów na inwestycje” – podkreśla Agnieszka Godlewska, Prezes Zarządu Digital Network SA.  

Założenia do prognozy finansowej na 2023 rok

Zarząd Digital Network SA przyjął założenie, iż „w okresie do zakończenia br. nie wystąpią niespodziewane czynniki makroekonomiczne lub zdarzenia nadzwyczajne, które mogą radykalnie odwrócić trend stabilnego wzrostu rynku reklamy zewnętrznej, a w szczególności zakładany przez analityków wzrost rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej” – czytamy w raporcie bieżącym spółki. Ponadto, Zarząd Emitenta zakłada, iż końcówka 2023 roku powinna okazać się sezonowo najlepszym okresem sprzedażowym, a kampanie promocyjne zaplanowane na nośnikach Screen Network  zostaną zrealizowane przez reklamodawców zgodnie z zawartymi umowami i ustalonym harmonogramem. Zarząd Emitenta przyjął także założenie, iż w okresie sprawozdawczym nie ulegną istotnej zmianie warunki prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze uregulowań prawnych, podatkowych i administracyjnych.

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce