29.09.2023

6,7 mln zysku netto w pierwszym półroczu

Digital Network SA wypracował w I półroczu 6,7 mln zysku netto (wzrost o 70% r/r). Przychody wzrosły w tym okresie o 23% do 24,7 mln zł a EBITDA o 22% do 12,7 mln zł. 

W dniu 29 września br. Digital Network SA opublikował wyniki pierwszego półrocza 2023 roku. Sprzedaży Grupy Kapitałowej w tym okresie wyniosła 24,7 mln zł (była o 23% wyższa niż w 2022) z czego 96,5% stanowiły przychody z cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out Of Home). Marża uzyskana ze sprzedaży powierzchni reklamowych pozwoliła wypracować zysk z działalności operacyjnej (EBIT) na poziomie 7,6 mln zł, wyższy o 21% niż w 2022 roku. Stało się tak mimo znaczącego wzrostu kosztów eksploatacji nośników reklamowych (na co wpływ miały głównie podwyżki czynszu, kosztów materiałów i energii itp.) związanych zarówno z rozbudową sieci ekranów o nowe lokalizacje m.in. w centralnych punktach Warszawy jak i z indeksacją czynszu na dotychczas wynajmowanych nośnikach. Zbliżony wzrost zanotował w raportowanym okresie wskaźnik EBITDA osiągając poziom 12,7 mln zł wobec 10,4 mln zł rok wcześniej (wzrost o 22%). W efekcie, zysk netto Grupy Kapitałowej Emitenta osiągnął w raportowanym okresie wartość 6,7 mln zł, wyższą o 70% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

   

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce