16.05.2024

Wyniki Q1 2024: sprzedaż wzrosła o 25%, EBIT o 89%, a zysk netto 149%

Digital Network ma za sobą kolejny, udany kwartał. Spółka wypracowała w tym okresie przychody na poziomie 12,4 mln z czego 98% stanowiła sprzedaż reklamy cyfrowej (DOOH). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 3,2 mln, EBITDA osiągnęła poziom 6 mln zł a zysk netto 3,3 mln zł. Kwartał był udany także dla całego rynku reklamy zewnętrznej, której sprzedaż wzrosła rok do roku o 28%. Jeszcze lepiej poradził sobie segment reklamy cyfrowej, którego dynamika wyniosła 38%, a jego udział w całym rynku reklamy zewnętrznej wzrósł do rekordowych 26%.

„Działamy w sprzyjającym otoczeniu rynkowym, którego rozwój stymuluje dobra koniunktura całego rynku reklamowego w Polsce, a w szczególności dynamicznie rosnące udziały cyfrowej reklamy zewnętrznej. W bieżącym roku będziemy skupiać się na rozbudowie własnej sieci ekranów cyfrowych o nowe lokalizacje, systematycznym wzroście inventory czyli czasu reklamowego dostępnego na nośnikach oraz utrzymywaniu wysokiego poziomu rentowności przy rosnących przychodach. Wyniki pierwszego kwartału stanowią optymistyczną zapowiedź dla kolejnych okresów sprawozdawczych”

– podsumowuje raport Agnieszka Godlewska, Prezes Zarządu Digital Network SA

Wyniki pierwszego kwartału zapowiadają dobry rok dla całej branży, która zdaniem analityków ma szansę wzrosnąć pomiędzy 12 a 16%. W przypadku cyfrowej reklamy zewnętrznej należy spodziewać się jeszcze wyższej dynamiki, która według estymacji Emitenta wyniesie nie mniej niż 20-30%. Trend wzrostowy będzie utrzymywać się głównie dzięki większemu zainteresowaniu reklamodawców taką formą reklamy, rosnącej liczbie nośników cyfrowych dostępnych na rynku oraz wyższym cenom usług.

Zachęcamy do lektury pełnej treści raportu:
Skonsolidowane sprawozdanie za pierwszy kwartał 2024 roku

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce