03.10.2022

Wyniki pierwszego półrocza 2022

W pierwszym półroczu br.  Digital Network SA osiągnął 21 mln zł ze sprzedaży (wzrost o 56% r/r), 10,5 mln zł EBITDA (wzrost o 61% r/r) oraz 3,9 mln zysku netto (34%).

Digital Network SA koncentruje swoją działalność na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej prowadzonej przez Screen Network SA – lidera rynku DOOH w Polsce, której sprzedaż w raportowanym okresie stanowiła 89,5% wszystkich przychodów emitenta. Pozostałe 10% dzieliło się na przychody pochodzące z działalności portalu internetowego naEkranie.pl (5,3%) oraz inne usługi dystrybucyjne i konsultingowe. Marża uzyskana ze sprzedaży powierzchni reklamowej na nośnikach cyfrowych pozwoliła emitentowi wypracować w raportowanym okresie zysk z działalności operacyjnej na poziomie 6,4 mln zł, wyższym o 124% niż w 2021 roku (odpowiednio 2,8 mln zł).

Spółka przypomina w raporcie. że w opublikowanych w lipcu br. celach strategicznych na lata 2022-2025 znalazł się m.in. wzrost sprzedaży czasu reklamowego we własnej sieci ekranów do minimum 70% jej pojemności (czyli podwojenie obecnego wykorzystania) oraz wzrost rentowności marży EBIT do 45%. Kolejnym celem strategicznym jest wzrost pojemności sieci o co najmniej 10% rocznie, który będzie realizowany poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury reklamowej Screen Network S.A.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 8,63 mln zł wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce