06.04.2022

Udany styczeń zapowiada udany rok w 4fun Media SA

Przychody 4fun Media SA wzrosły w styczniu o 25% r./r., a w przypadku spółki zależnej Screen Network SA o 35% r./r. Lider rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (DOOH) rozpoczął publikowanie comiesięcznych wyników sprzedaży.

4fun Media SA podała szacunkowe wyniki sprzedaży za styczeń br. Przychody skonsolidowane wyniosły 2,046 mln zł i były o 25% wyższe w stosunku do stycznia 2021 roku. W przypadku spółki zależnej, która prowadzi działalność na rynku reklamy zewnętrznej (DOOH), dynamika sprzedaży okazała się jeszcze lepsza i wyniosła 35%. Przychody z tego segmentu stanowiły 90% całości sprzedaży 4fun Media zrealizowanej w styczniu.

Większe niż zwykle o tej porze roku zainteresowanie reklamodawców naszą ofertą świadczy o ożywieniu na rynku po okresie pandemii i jest dobrym prognostykiem na kolejne miesiące — komentuje styczniowe wzrosty sprzedaży Wojciech Bieńkowski, prezes 4fun Media SA. To kolejny dowód na przyspieszenie transformacji cyfrowej rynku, który już wcześniej rósł w dwucyfrowym tempie oraz przechodzenia z tradycyjnych bilbordów na nośniki cyfrowe LED. Zamierzamy być jednym z głównych beneficjentów tego trendu — podkreśla prezes Bieńkowski.

4fun Media SA zmieniła w zeszłym roku profil działalności, koncentrując się na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (DOOH – Digital out Of Home). Aby podkreślić priorytetowy kierunek rozwoju związany z rynkiem cyfrowej reklamy zewnętrznej, akcjonariusze podjęli niedawno decyzję o zmianie nazwy spółki na Digital Network SA.

Naszym priorytetem jest maksymalne wykorzystanie potencjału sieci ekranów, którą zarządzamy. To ponad 20 tys. nośników, w tym jedyne w Polsce ekrany Super Screen. Dobre wyniki stycznia, zwykle miesiąca słabego sprzedażowo, zapowiadają dobry rok. Tym bardziej że w tym okresie przedłużyliśmy dwa najważniejsze kontrakty reklamowe, gwarantujące znaczącą cześć przychodów na 2022 rok i kolejne lata. Wraz ze wzrostem sprzedaży naszym celem jest poprawa marży brutto i pozostałych wskaźników rentowności – zapowiada Wojciech Bieńkowski.

Poza dobrymi wynikami sprzedaży i utrzymaniem trendu wzrostowego w ciągu kolejnych miesięcy 4fun Media zapowiada ogłoszenie nowej strategii rozwoju oraz polityki dywidendowej. Zarząd planuje je ogłosić po publikacji wyników rocznych, które zostaną ogłoszone na koniec kwietnia.

Światowy rynek cyfrowej reklamy zewnętrznej (DOOH) rósł w latach 2014-2019 o 14,3% rocznie (według Global Entertaiment and Media Outlook PwC). Trend wzrostowy był wynikiem transformacji cyfrowej z bilbordów na ekrany cyfrowe LED. Dzięki temu, w 2021 roku udział cyfrowej reklamy zewnętrznej globalnie przekroczył 30% w całości wydatków na reklamę zewnętrzną. Prognoza Verified Market Research na lata 2022-2027 zakłada średnie, roczne tempo wzrostu segmentu cyfrowego na świecie na poziomie 11%.

Wartość całego polskiego rynku reklamy zewnętrznej (OOH, czyli Out-Of-Home) w 2022 roku jest szacowana na 700 milionów złotych. W Polsce, będącej jeszcze na wczesnym etapie transformacji, udział cyfrowej reklamy zewnętrznej (DOOH) wynosi obecnie ok. 15%. Będzie systematycznie rósł dzięki dalszej digitalizacji nośników reklamowych, podobnie jak to miało miejsce w przypadku rynku prasy, który zdigitalizował treści, które obecnie są konsumowane przede wszystkim online.

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce