01.08.2022

Szacunkowe przychody Digital Network wzrosły w pierwszym półroczu o 56%

Przychody Digital Network wyniosły w czerwcu 4,1 mln zł i były o 43% wyższe w porównaniu do czerwca 2021 roku. Po sześciu miesiącach br., szacunkowe przychody grupy kapitałowej osiągnęły łącznie 21,1 mln zł i były o 56% wyższe niż w pierwszym półroczu 2021 roku. W przypadku spółki zależnej Screen Network, sprzedaż w czerwcu wyniosła 3,8 mln zł i była o 49% wyższa niż przed rokiem. Po sześciu miesiącach br., szacunkowe przychody spółki Screen Network SA wyniosły łącznie 19,1 mln zł i były o 64% wyższe niż w 2021 roku, stanowiąc 90,5% łącznej sprzedaży Emitenta.

Czerwiec był kolejnym miesiącem dynamicznego wzrostu przychodów. Jako lider rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej w Polsce, posiadający sieć ponad dwudziestu tysięcy ekranów LED, staliśmy się  głównym beneficjentem transformacji rynku z tradycyjnych bilbordów na nośniki cyfrowe. Z naszej infrastruktury reklamowej gwarantującej ogólnopolskie zasięgi, korzystają zarówno stali klienci, z którymi wiążą nas długoterminowe umowy jak i nowi, których pozyskujemy w ramach sprzedaży bezpośredniej. Dzięki temu notujemy systematyczny wzrost liczby realizowanych kampanii oraz wartości sprzedanego czasu reklamowego  – komentuje wyniki czerwca Agnieszka Godlewska, Prezes Zarządu Screen Network. 

Zgodnie z niedawno ogłoszoną strategią na lata 2022-2025, cele strategiczne Emitenta realizuje Screen Network, posiadający kompetentny zarząd z wieloletnim doświadczeniem w branży cyfrowej reklamy zewnętrznej. W celach strategicznych znalazł się m.in. wzrost sprzedaży czasu reklamowego do minimum 70% pojemności sieci w ciągu 3 lat (czyli podwojenie obecnego wykorzystania) oraz rozbudowa posiadanej infrastruktury o kolejne 10-15% rocznie.

Zarząd Screen Network tworzą obecnie: Agnieszka Godlewska- Prezes Zarządu, Aneta Parafiniuk – Członek Zarządu ds. finansowych, Damian Rezner – Członek Zarządu ds. rozwoju i innowacji, a od czerwca Maciej Paciorek, Członek Zarządu ds. sprzedaży, który odpowiada za rozwój sprzedaży  bezpośredniej. Posiada wieloletnie doświadczenie branżowe, pełniąc liczne funkcje kierownicze, przez ostatnie 4 lata jako członek zarządu Ströer Polska, największej w Polsce firmy zajmującej się reklamą zewnętrzną.

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce