30.01.2023

Szacunkowa sprzedaż grudnia była o 38% wyższa r/r, w całym 2022 wzrosła o 47%

Według wstępnych szacunków, przychody skonsolidowane Digital Network SA w grudniu 2022 roku wyniosły 6,0 mln zł z czego 89% (tj. 5,3 mln zł) pochodziło z segmentu cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out Of Home). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego sprzedaż wzrosła o 38%, kiedy to w grudniu 2021 r. osiągnęła odpowiednio poziom 4,4 mln zł.

Ponadto, według wstępnych szacunków, przychody skonsolidowane Digital Network SA po dwunastu miesiącach 2022 roku wyniosły łącznie 51,8 mln zł z czego 90% (46,5 mln zł) pochodziło z segmentu cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out Of Home). W całym 2022 roku sprzedaż wzrosła – według wstępnych szacunków – o 47% w porównaniu z 2021 rokiem, w którym to osiągnęła poziom 35,3 mln zł.

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce