02.12.2022

Sprzedaż w październiku 2022 roku była wyższa r/r o 29%, a narastająco o 50%

Według wstępnych szacunków, przychody skonsolidowane Emitenta w październiku 2022 roku wyniosły 5,4 mln zł z czego 91% (tj. 4,9 mln zł) pochodziło z segmentu cyfrowej reklamy zewnętrznej (DOOH). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego sprzedaż Emitenta wzrosła o 29%, kiedy to w październiku 2021 r. osiągnęła poziom 4,2 mln zł.

Przychody skonsolidowane Emitenta osiągnięte w okresie dziesięciu miesiącach 2022 roku wyniosły łącznie 39,6 mln zł z czego 90% (35,7 mln zł) pochodziło z segmentu cyfrowej reklamy zewnętrznej (DOOH). Sprzedaż Emitenta wzrosła w prezentowanym okresie o 50%, w porównaniu z 2021 rokiem, w którym osiągnęła poziom 26,5 mln zł.

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce