07.04.2022

Rekordowy wzrost przychodów 4fun Media

Przychody 4fun Media SA (w trakcie zmiany nazwy na Digital Network) wzrosły w lutym o 52% r./r. W przypadku spółki Screen Network SA odpowiedzialnej za 90% sprzedaży Emitenta, wzrost był jeszcze wyższy i wyniósł 54% r./r. Od początku 2022 roku łączna sprzedaż na poziomie grupy kapitałowej wzrosła o 40%, natomiast jej lider — Screen Network — odnotował wzrost wynoszący 44,5%.

4fun Media SA podała szacunkowe wyniki sprzedaży za luty br. Przychody skonsolidowane wyniosły 2,93 mln zł i były o 52% wyższe w stosunku do lutego 2021 roku. W przypadku spółki zależnej — Screen Network, lidera rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej — wzrost sprzedaży okazał się jeszcze wyższy i wyniósł 54%. Przychody grupy kapitałowej od początku 2022 roku są szacowane na poziomie 4,976 mln zł, co oznacza wzrost względem poprzedniego roku o 40%.

Doskonałe wyniki sprzedaży umacniają nas na pozycji lidera rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej i potwierdzają słuszność decyzji, aby skoncentrować się w całości na najszybciej rosnącym segmencie reklamy zewnętrznej. Rekordowy wynik sprzedaży za luty cieszy tym bardziej że I kwartał ze względu na specyfikę branży, tradycyjnie należy do najsłabszych w roku. Pokazuje to potencjał do dalszych wzrostów w 2022 r. – komentuje Wojciech Bieńkowski, prezes 4fun Media. – Wyróżnikiem naszego modelu biznesowego jest rosnąca rentowność zysku netto przy rosnącej utylizacji wykorzystania sieci ekranów cyfrowych – dodaje Bieńkowski.

Grupa kapitałowa 4fun Media w zeszłym roku uporządkowała aktywa i zdecydowała o koncentracji działalność wokół spółki Screen Networ SA — lidera cyfrowej reklamy zewnętrznej w Polsce. Cyfrowa reklama zewnętrzna jest nowoczesnym wydaniem reklamy zewnętrznej z wykorzystaniem ekranów LED zamiast klasycznych nośników typu bilbord. 4fun Media poprzez swoją spółkę zależną Screen Network SA zarządza największą w Polsce siecią ponad 20 tysięcy ekranów reklamowych LED, docierającą codziennie z przekazem reklamowym do 6,2 mln konsumentów.

Udział reklamy cyfrowej w reklamie zewnętrznej w Polsce wynosi 15% i według naszych szacunków ulegnie podwojeniu w ciągu najbliższych 5 lat. Ponadto, rynek cyfrowej reklamy zewnętrznej rośnie podwójnie – rośnie zarówno wartość rynku całej reklamy zewnętrznej, a dodatkowo rozpędza go transformacja z tradycyjnych bilbordów do nowoczesnych ekranów LED. Jako lider segmentu cyfrowego w Polsce będziemy głównym beneficjentem tej transformacji – zaznacza Wojciech Bieńkowski, prezes 4fun Media.

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce