30.05.2023

Wzrost przychodów o 20%

W okresie pierwszych trzech miesięcy 2023 roku, Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 9,9 mln zł co oznacza wzrost o 20% (r/r). W okresie sprawozdawczym Spółka koncentrowała swoją działalność na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej Sprzedaż pochodząca z segmentu (Digital Out Of Home – DOOH) stanowiła w raportowanym okresie 96% wszystkich przychodów Emitenta.

Mimo wyraźnego wzrostu sprzedaży, Emitent zanotował w raportowanym okresie spadek zysku operacyjnego o 18% w stosunku do pierwszego kwartału 2022 roku. Wynikało to głównie ze wzrostu kosztów eksploatacji nośników reklamowych (wzrost czynszu, kosztów materiałów i energii itp.) związanych zarówno z rozbudową sieci ekranów o nowe lokalizacje m.in. w centralnych punktach Warszawy jak i z indeksacji czynszu na dotychczas wynajmowanych nośnikach. W efekcie, wskaźnik EBITDA osiągnął poziom 4,1 mln zł i był wyższy o 3% niż rok wcześniej. Spółka zanotowała w raportowym okresie zysk netto na poziomie 1,3 mln zł o 17% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co było możliwe m.in. dobrym wynikom wypracowanym przez spółkę zależną naEkranie.pl Sp. z o.o.

   

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce