22.05.2024

Zarząd ogłosił politykę dywidendową na lata 2024 – 2025

• Zarząd chce wypłacić co najmniej 20 mln dywidendy za 2024 rok
• Zaliczka w wysokości 10 mln zł ma trafić do akcjonariuszy już w grudniu

Zarząd Digital Network ogłosił politykę dywidendową na lata 2024 – 2025. Plan przewiduje przeznaczenie minimum 20 mln zł na wypłatę dywidendy w 2024 roku. Pierwsza transza (w formie zaliczki) ma zostać wypłacona już w grudniu 2024 roku w kwocie co najmniej 10 milionów złotych, a pozostała część w maju lub czerwcu 2025 roku. Ostateczną wysokość dywidendy Zarząd zarekomenduje w oparciu o roczny wynik finansowy, z tym że na wypłatę przeznaczone zostanie od 75% do 100% jednostkowego wyniku za 2024 rok. Dywidenda zostanie jeszcze powiększona o niepodzielone zyski z lat ubiegłych. Zarząd planuje, że łączna kwota przeznaczona na dywidendę w 2024 roku nie przekroczy 100% skonsolidowanego zysku netto Spółki za ten rok.

W 2025 roku Zarząd zamierza przeznaczyć na dywidendę od 75% do 100% jednostkowego wyniku finansowego Spółki za 2025 rok. W przypadku wypłaty zaliczki pierwsza transza zostanie wypłacona w grudniu 2025 roku w kwocie stanowiącej od 40% do 50% szacowanej dywidendy, a pozostała część po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2025. Dywidenda będzie mogła zostać powiększona o niepodzielone zyski z lat ubiegłych, a łączna kwota przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy nie przekroczy 100% skonsolidowanego zysku netto za 2025 rok.

Zachęcamy do lektury pełnej treści raportu:
Raport Bieżący nr 15/2024: Polityka Dywidendowa Digital Network SA na lata 2024-2025

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce