29.06.2023

autor: Digital Network
Newsy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2022 rok. Dywidenda wyniesie 0,73 zł na 1 akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 5 lipca, a dzień wypłaty na 13 lipca 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022 oraz w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy,

 postanawiając zysk netto w wysokości 7 546 277,00 złotych podzielić w ten sposób, że kwota 3 040 950,05 zł, tj. 0,73 zł na 1 akcję,  przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy, natomiast 4 505 326,95 zł przekazuje się na kapitał zapasowy.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 5 lipca 2023 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy przypadnie na dzień 13 lipca 2023 roku.