05.04.2024

Zarząd Digital Network chce przeznaczyć na dywidendę 17 mln zł 

Zarząd Digital Network podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę i zarekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy za 2023 rok.

Zgodnie z rekomendacją do akcjonariuszy ma trafić 17 mln zł co oznacza, że na każdą akcję przypadnie 4,10 zł. W podziale zysku nie będą uczestniczyć akcje własne spółki.  Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za 2023 rok podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W połowie marca br. Zarząd Digital Network opublikował skorygował prognozę wyników finansowych na 2023 rok. Zakłada ona przychody roczne na poziomie 64,3 mln zł, EBIT w wysokości  22,7 mln zł, EBITDA wartą 33,2 mln zł oraz zysk netto na rekordowym poziomie 24,7 mln zł. Oznacza to, iż spółka zamierza wypracować w 2023 roku zysk o 127% wyższy niż rok wcześniej. 

Zapraszamy do lektury pełnej treści komunikatu: Raport bieżący 6/2024 Korekta prognozy finansowej na 2023 rok

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce