28.07.2023

25% wzrostu sprzedaży w drugim kwartale

W drugim kwartale Digital Network SA zanotował 25% wzrostu sprzedaży, osiągając 14,8 mln zł. W całym pierwszym półroczu br. sprzedaż wyniosła 24,7 mln zł tj. o 23% więcej niż rok wcześniej. 97% przychodów Emitenta pochodziło ze sprzedaży cyfrowej reklamy zewnętrznej (DOOH).

Według wstępnych szacunków, przychody skonsolidowane Digital Network SA w drugim kwartale 2023 roku wyniosły 14,8 mln złotych z czego 98% (tj. 14,5 mln złotych) pochodziło ze sprzedaży w segmencie cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out Of Home). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, sprzedaż Emitenta wzrosła o 25% kiedy to w drugim kwartale 2022 roku osiągnęła poziom 11,8 mln złotych.

Przychody skonsolidowane Emitenta w okresie pierwszego półrocza 2023 roku wyniosły narastająco 24,7 mln złotych z czego 97% (tj. 24,0 mln złotych) pochodziło ze sprzedaży w segmencie cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out Of Home). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, sprzedaż Emitenta wzrosła o 23% kiedy to w pierwszym półroczu 2022 roku osiągnęła poziom 20,0 mln złotych.

Porównywane przychody nie obejmują sprzedaży zrealizowanej w tym okresie przez spółkę zależną naEkranie.pl Sp. z o.o., której udziały zostały sprzedane przez Emitenta w dniu 20 lipca 2023 roku.

   

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce