29.01.2024

Szacunkowe wyniki sprzedaży w 2023 roku

Zarząd Digital Network SA  ogłosił wstępne wyniki sprzedaży w czwartym kwartale 2023 roku. Wyniosły one 22,8 mln zł z czego blisko 99% (tj. 22,4 mln zł) pochodziło z segmentu cyfrowej reklamy zewnętrznej zarządzanego przez Screen Network. W porównaniu z rokiem 2022 sprzedaż wzrosła o 41%.

W efekcie, wstępne wyniki sprzedaży w całym 2023 roku wyniosły 64,3 mln zł z czego 98% (63,0 mln zł) pochodziło z segmentu cyfrowej reklamy zewnętrznej zarządzanego przez Screen Network. W porównaniu z czterema kwartałami 2022 roku, sprzedaż wzrosła o 33%.

Ogłoszone wyniki sprzedaży oznaczają, iż listopadowa prognoza Zarządu Digital Network SA w wysokości 60,7 mln zł została przekroczona o 6%.

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce