27.05.2022

Zysk netto Digital Network wzrósł o 90% w I kw. 2022 r. EBITDA rośnie w tempie 112%

Digital Network, lider rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej, odnotował w I kw. 2022 r. 8,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 54% r./r. Spółka wypracowała zysk operacyjny na poziomie 2 mln zł – to wzrost o 1535%, a zysk netto wyniósł 1,1 mln zł, co oznacza wzrost o 90% r./r. EBITDA Digital Network wzrosła o 112% r./r. Spółka zarządzająca największą w Polsce siecią cyfrowych ekranów reklamowych opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kw. 2022 r.

Skoncentrowaliśmy się na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej. Jako lider, posiadający 44% udziału w rynku, jesteśmy głównym beneficjentem transformacji reklamy zewnętrznej z tradycyjnych bilbordów na ekrany LED. Potwierdzają to wyniki pierwszego kwartału – komentuje Wojciech Bieńkowski, prezes Digital Network.

Grupa kapitałowa Digital Network koncentruje swoją działalność na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out Of Home). Poprzez swoją spółkę zależną Screen Network SA zarządza największą w Polsce siecią ponad 20 tysięcy ekranów reklamowych LED, docierającą codziennie z przekazem reklamowym do 6,2 mln konsumentów. Stałe koszty bezpośrednie obsługi sieci ekranów oraz istotnie większa od obecnie zakontraktowanej pojemność sieci daje możliwość dalszego zwiększania przychodów bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych co przekłada się na wzrost rentowności.

Według danych Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej w I kw. 2022 r. rynek reklamy zewnętrznej odnotował wzrost wynoszący 71%, odrabiając tym samym straty spowodowane pandemią. Jeszcze szybciej rósł segment cyfrowej reklamy zewnętrznej, który wzrósł o 90%. Segment cyfrowy odpowiada obecnie za 16% branży reklamy zewnętrznej. Według szacunków Digital Network udział ten ma realne szanse się podwoić w ciągu najbliższych 3-5 lat. Digitalizacja reklamy zewnętrznej jest trendem światowym, co widać w krajach rozwiniętych, gdzie segment cyfrowy odpowiada za 40%-60% reklamy zewnętrznej.

Wyniki finansowe osiągnięte w I kw. 2022 r. są efektem większej liczby kampanii reklamowych oraz wartości sprzedanego czasu reklamowego w naszej sieci ekranów LED. Cyfrowa reklama zewnętrzna dzięki swoim możliwościom technologicznym jest do 20 razy lepiej zapamiętywana, a jednocześnie idealnie wpisuje się w koncepcję Smart City. Nasze nośniki umożliwiają emisję komunikatów w czasie rzeczywistym oraz ich dowolną modyfikację. Dobrym przykładem jest obecnie realizowana kampania dla Samsunga w formacie 3D z udziałem Żabsona  – podkreśla prezes Bieńkowski.

W ubiegłym roku Digital Network osiągnęła przychody o 34% wyższe niż w 2020 roku. Spółka wypracowała zysk netto na poziomie 10 mln zł przy rentowności 28%, a zysk netto na 1 akcję wyniósł 1,94 zł na akcję. EBITDA Digital Network wzrosła natomiast o 111% i wynosiła 18,7 mln zł przy rentowności na poziomie 53%.

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce