04.07.2022

Wzrost skonsolidowanej sprzedaży Digital Network SA

Wzrost skonsolidowanej sprzedaży Digital Network SA wyniósł w maju 61%. Spółka zależna Screen Network osiągnęła przychody o 85% wyższe niż przed rokiem.

Według wstępnych szacunków, przychody skonsolidowane Emitenta w maju 2022 wyniosły 4,0 mln zł i były o 61% wyższe w stosunku do maja 2021 roku, w którym osiągnęły odpowiednio 2,5 mln zł.

Po pięciu miesiącach 2022 roku, szacunkowe przychody Emitenta na poziomie skonsolidowanym wyniosły łącznie 16,6 mln zł i były o 56% wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku.

W przypadku spółki zależnej Screen Network SA, sprzedaż w maju wyniosła 3,9 mln zł i była o 85% wyższa niż przed rokiem.

Po pięciu miesiącach 2022 roku, szacunkowe przychody spółki Screen Network SA wyniosły łącznie 15,3 mln zł i były o 69% wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce