19.11.2022

Wyniki trzeciego kwartału 2022 roku

Wzrost przychodów o 53%, wzrost EBITDA o 31% do 13 mln zł, zysk netto na poziomie 6,5 mln zł netto

W okresie dziewięciu miesięcy 2022 roku, Grupa Kapitałowa Digital Network S.A. zanotowała  przychody ze sprzedaży na poziomie 34 237 tysięcy złotych, co w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku, oznacza wzrost o 53%.  

Marża uzyskana ze sprzedaży powierzchni reklamowej na nośnikach cyfrowych, osiągnięta za okres dziewięciu miesięcy 2022 roku pozwoliła wypracować Emitentowi zysk z działalności operacyjnej na poziomie 10 374 tysięcy złotych, tj. o 41% wyższym niż w 2021 roku. Wskaźnik EBITDA osiągnął poziom 16 944 tysięcy złotych wobec 12 967 tysięcy złotych w 2021 roku i był o 31% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto wyniósł narastająco 6 458 tysięcy złotych i był o 3% niższy niż w roku ubiegłym. 

Zysk netto w 2021 roku był w znacznym stopniu efektem zdarzenia jednorazowego  mającego pozytywny wpływ na wyniki finansowe jakim było umorzenie wsparcia finansowego pochodzącego z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., które Grupa otrzymała w związku z problemami branży spowodowanymi pandemią Covid-19. Wartość umorzonej subwencji wyniosła 2 995 tysięcy złotych, co znacząco poprawiło prezentowane wówczas wskaźniki rentowności.

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce