01.05.2023

Wyniki za 2022 roku, zarząd proponuje wypłatę dywidendy

Wyniki 2022 roku: wzrost sprzedaży o 51% do 48,3 mln zł; wzrost EBIT do 14,6 mln zł; wzrost EBITDA do 23,8 mln zł, wzrost zysku netto do 10,9 mln zł. Zarząd proponuje wypłatę dywidendy w kwocie 0,73 gr na akcję.

W 2022 roku Digital Network SA koncentrowała swoją działalność na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out Of Home – DOOH), której sprzedaż w raportowanym okresie stanowiła 95% wszystkich przychodów. Spółka osiągnęła w zeszłym roku 48,3 mln zł przychodów co oznacza wzrost r/r o 51%.  Marża uzyskana ze sprzedaży powierzchni reklamowej na nośnikach cyfrowych pozwoliła wypracować zysk z działalności operacyjnej w wysokości 14,6 mln zł, tj. o 53% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedzającego. Wskaźnik EBITDA osiągnął 23,8 mln zł i był o 39% wyższy niż rok wcześniej. W efekcie, zysk netto Emitenta wyniósł 10,9 mln zł.

W dniu publikacji wyników rocznych, Zarząd Spółki podjął także uchwałę o podziale zysku za 2022 roku, proponując przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwotę 3 mln zł tj. 0,73 gr na akcję.

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce