28.10.2022

We wrześniu 90% sprzedaży pochodziło z segmentu DOOH

We wrześniu br. skonsolidowane przychody  Digital Network SA osiągnęły 5,2 mln zł z czego 87% pochodziło z cyfrowej reklamy zewnętrznej. Po dziewięciu miesiącach sprzedaż wyniosła 34,2 mln zł z czego 90% (30,7 mln zł) przypadało na segment DOOH.

Według wstępnych szacunków, przychody skonsolidowane Emitenta we wrześniu 2022 roku wyniosły 5,2 mln zł z czego 87% (tj. 4,5 mln zł) pochodziło z segmentu cyfrowej reklamy zewnętrznej.  W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (wrzesień 2021), sprzedaż Emitenta wzrosła o 28%, w którym to osiągnęła 4,1 mln zł.   

Według wstępnych szacunków, przychody skonsolidowane Emitenta po dziewięciu miesiącach 2022 roku wyniosły łącznie 34,2 mln zł z czego 90% (30,7 mln zł) pochodziło z segmentu cyfrowej reklamy zewnętrznej. W porównaniu z 2021 rokiem, sprzedaż Emitenta wzrosła o 53%, w którym to osiągnęła 22,3 mln zł.

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce