08.05.2023

Szacunkowe wyniki Digital Network SA sprzedaży wyniosły 9,8 mln zł

Według wstępnych szacunków, przychody skonsolidowane Spółki za pierwszy kwartał 2023 roku wyniosły 9,8 mln zł z czego 97% (tj. 9,5 mln zł) pochodziło z segmentu cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out Of Home).

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego sprzedaż wzrosła o 20% kiedy to w pierwszym kwartale 2022 roku osiągnęła poziom 8,2 mln zł.

Porównywane przychody (2023/2022) nie obejmują sprzedaży zrealizowanej w tym okresie przez spółkę zależną naEkranie.pl Sp. z o.o.   

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce