30.12.2022

Sprzedaż w listopadzie 2022 roku była wyższa r/r o 40%, a narastająco o 48%

Według wstępnych szacunków, przychody skonsolidowane Emitenta w listopadzie 2022 roku wyniosły 6,2 mln zł z czego 88% (tj. 5,4 mln zł) pochodziło z segmentu cyfrowej reklamy zewnętrznej. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego sprzedaż Emitenta wzrosła o 40%, w listopadzie 2021 r. osiągnęła ona poziom 4,4 mln zł.


Według wstępnych szacunków, przychody skonsolidowane Emitenta po jedenastu miesiącach 2022 roku wyniosły łącznie 45,8 mln zł z czego 90% (41,1 mln zł) pochodziło z segmentu cyfrowej reklamy zewnętrznej. Sprzedaż Emitenta wzrosła o 48%, w porównaniu z 2021 rokiem, w którym to osiągnęła poziom 30,9 mln zł.

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce