Rynek cyfrowej reklamy zewnetrznej

Digital Out of Home

Cyfrowa reklama zewnętrzna

Cyfrowa reklama zewnętrzna (DOOH) jest nowoczesnym wydaniem reklamy zewnętrznej z wykorzystaniem cyfrowych ekranów LED zamiast klasycznych nośników typu bilbord.

Model biznesowy Digital Network polega na sprzedaży czasu reklamowego w największej w Polsce sieci ekranów cyfrowych LED (20 tysięcy ekranów).

Transformacja rynku do segmentu cyfrowego

15%

50%

Globalny rynek reklamy zewnętrznej jest w procesie transformacji z bilbordów na ekrany cyfrowe LED i stanowi 40% światowych wydatków na reklamę zewnętrzną.W Polsce będącej jeszcze na wczesnym etapie transformacji, wyniósł 15% ibędzie dynamicznie rósł, aż cały rynek docelowo ulegnie cyfryzacji. Podobnie zmieniał się rynek prasy z wydań papierowych na internetowe. Digital Network SA, jako lider rynku cyfrowej reklamy, ma szanse być największym beneficjentem tej zmiany.

Wzrost wydatków na reklamę w Polsce (w mld PLN)

Wzrost udziału DOOH w OOH (mln PLN)
53% średniego wzrostu w latach 2020-2023   

*Publicis Groupe 2024

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce