03.07.2022

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała strategię rozwoju na lata 2022-2025

  • Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała strategię spółki na lata 2022-2027.
  • Wojciech Bieńkowski złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Digital Network.
  • Rada Nadzorcza zdecydowała aby nie powoływać nowego prezesa.
  • Do zarządu Screen Network, spółki realizującej strategię grupy, dołączył Maciej Paciorek, który będzie odpowiadał za rozwój działu sprzedaży.

Zgodnie ze strategią przyjętą na lata 2022-2025, Digital Network będzie koncentrować się na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (core). Digital Network jest spółką holdingową nie prowadzącą działalności operacyjnej. Dlatego cele strategiczne będą realizowane przez spółkę zależną Screen Network, która posiada kompetentny zarząd z wieloletnim doświadczeniem w branży cyfrowej reklamy zewnętrznej.

W celach strategicznych znalazł się wzrost sprzedaży czasu reklamowego we własnej sieci ekranów do minimum 70% jej pojemności (czyli podwojenie obecnego wykorzystania) oraz wzrost rentowności marży EBIT do 45%. Drugim celem strategicznym jest wzrost pojemności sieci o co najmniej 10% rocznie. Będzie on realizowany przez dalszą rozbudowę infrastruktury reklamowej Screen Network, którą tworzy 20 tysięcy ekranów LED zdywersyfikowanych pod względem wielkości i lokalizacji.

Strategia przyjęta na lata 2022-2025 przewiduje także sprzedaż aktywów Digital Network, niezwiązanych bezpośrednio z core działalności. W dalszej perspektywie strategia zakłada rozwój nowego  biznesu, o ile będzie on oparty na synergii z core obecnej działalności. Do celów strategicznych wpisana została także coroczna wypłata dywidendy, począwszy od 2023 roku. Szczegółowe zasady podziału zysku mają zostać ogłoszone wkrótce w ramach polityce dywidendowej.  

W dniu dzisiejszym Wojciech Bieńkowski złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Digital Network. Rada Nadzorcza uznała, iż nie ma potrzeby uzupełniania obecnego składu zarządu spółki.

„Ponieważ Screen Network obejmuje de facto całość core biznesu uznaliśmy, że nie ma potrzeby dublowania kompetencji zarządczych w ramach grupy kapitałowej. Obecny, dwuosobowy skład zarządu, który tworzą Aneta Parafiniuk i Tomasz Misiak jest wystarczający do zarządzania spółką holdingową Digital Network SA oraz do komunikacji z rynkiem”– skomentował podjęte decyzje Cezary Kubacki, Przewodniczący Rady Nadzorczej.  

Zarząd Screen Network SA tworzą obecnie: Agnieszka Godlewska- Prezes Zarządu, Damian Rezner – Członek Zarządu ds. rozwoju i innowacji, Aneta Parafiniuk – Członek Zarządu ds. finansowych,  a od czerwca także Maciej Paciorek, Członek Zarządu ds. sprzedaży.  Maciej Paciorek odpowiada za rozwój działu sprzedaży i generowanie przychodów, głównie od klientów bezpośrednich. Posiada wieloletnie doświadczenie branżowe, pełniąc liczne funkcje kierownicze, przez ostatnie 4 lata jako członek zarządu Ströer Polska, największej w Polsce firmy zajmującej się reklamą zewnętrzną.

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce