13.03.2024

Korekta prognozy: zarząd przewiduje 24,7 mln zysku netto

Zarząd Digital Network SA opublikował korektę wyników finansowych na 2023 rok. Zakłada ona wyższe przychody na poziomie 64,3 mln zł (wzrost o 5,9%), EBIT w wysokości 22,7 mln zł (wzrost o 13%), EBITDA wartą 33,2 mln zł oraz zysk netto na rekordowym poziomie 24,7 mln zł. Oznacza to, iż spółka zamierza wypracować w 2023 roku zysk o 127% wyższy niż rok wcześniej.

„Skorygowane wyniki finansowe potwierdzają, że czwarty kwartał ubiegłego roku okazał się dla nas nawet nieco lepszy niż pierwotnie zakładaliśmy. Rekordowe zyski i rosnąca rentowność dowodzą  słuszności strategii zakładającej skoncentrowanie działalności Grupy Kapitałowej na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej. Dzięki posiadanej infrastrukturze, zarządzanej przez spółkę zależną Screen Network, oferujemy największe zasięgi w branży oraz możliwość realizacji ogólnopolskich kampanii reklamowych. Rynek cyfrowej reklamy zewnętrznej w Polsce, którego jesteśmy liderem, jest obecnie najszybciej rozwijającym się rynkiem reklamowym. W 2023 roku zanotował on blisko 50% wzrost sprzedaży. Według firm badających rynek, dwucyfrowy trend wzrostowy segmentu DOOH powinien utrzymywać się przez kolejne lata, wsparty stabilnym wzrostem cen usług reklamowych” – komentuje Agnieszka Godlewska, Prezes Zarządu Digital Network SA.  

Ostateczne wyniki 2023 roku zostaną potwierdzone po zakończeniu badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta oraz opublikowaniu sprawozdań rocznych.

„Nasza strategia zakłada dalszy rozwój sieci na poziomie 10-15% rocznie ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji premium. Dosłownie kilka dni temu uruchomiliśmy nasz najnowszy ekran tego typu – Super Screen położony w samym sercu Łodzi – w Manufakturze. Równolegle przewidujemy wzrost wykorzystania dostępnego inventory naszych ekranów o kolejne 10% każdego roku. Nasza działalność charakteryzuje się stosunkowo niskimi kosztami operacyjnymi dzięki niskim kosztom zarządzania siecią ekranów (online), dużej pojemności pętli emisyjnych. Daje nam to możliwości dalszego zwiększania przychodów i poprawy wskaźników rentowności bez ponoszenia istotnych nakładów na inwestycje” – podkreśla Agnieszka Godlewska, Prezes Zarządu Digital Network SA.  

Zapraszamy do lektury pełnej treści komunikatu: Raport 5/2024 Korekta prognozy finansowej na 2023 rok

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce