26.04.2022

Po trzech miesiącach szacunkowe przychody grupy wyżesze o 54% r/r

Digital Network miał wstępnie po trzech miesiącach br., szacunkowe przychody grupy na poziomie łącznie 8,669 mln zł, czyli o 54% wyższe r/r, podała spółka.

„Według wstępnych szacunków, przychody skonsolidowane emitenta wyniosły 3,693 mln zł i były o 78% wyższe w stosunku do marca 2021 roku, w którym osiągnęły 2,078 mln zł. Po trzech miesiącach br. szacunkowe przychody grupy emitenta wyniosły łącznie 8,669 mln zł i były o 54% wyższe niż w pierwszym kwartale 2021 roku” – czytamy w komunikacie.

W przypadku spółki zależnej Screen Network, sprzedaż w marcu wyniosła 3 346 mln zł i była o 95% wyższa niż przed rokiem. Po trzech miesiącach br., szacunkowe przychody spółki Screen Network wyniosły łącznie 7,834 mln zł i były o 63% wyższe niż w 2021 roku, podano także.

„Marzec był kolejnym miesiącem dynamicznego wzrostu przychodów. Potwierdza to nasze zapowiedzi na 2022 rok dotyczące wzrostu rynku reklamy zewnętrznej przy równoczesnej transformacja cyfrowej z tradycyjnych bilbordów na ekrany LED, której stajemy się głównym beneficjentem. Digitalizacja reklamy zewnętrznej jest trendem światowym, podobnie jak miało to miejsce na rynku prasy transformującym z wydań papierowych do internetowych” – powiedział prezes Wojciech Bieńkowski, cytowany w komunikacie.

Dlatego zwiększenie udziałów reklamy cyfrowej (Digital Out Of Home) w całym rynku reklamy zewnętrznej w Polsce z obecnych 15% do 30-40% w ciągu kolejnych kilku lat wydaje się bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę fakt, że w krajach rozwiniętych udział ten przekracza już 60%, ocenił prezes.

„Nasz model biznesowy polega na sprzedaży czasu reklamowego i realizowaniu kampanii marketingowych w sieci 20 tysięcy ekranów cyfrowych. Co ważne, rosnące przychody ze sprzedaży powodują wzrost utylizacji (poziomu wykorzystania) sieci, zwiększając rentowność zysku netto. Wysoka rentowność naszego modelu wynika ze stałych kosztów bezpośrednich obsługi sieci ekranów, istotnie większej pojemności sieci od obecnie zakontraktowanej oraz możliwości dalszego zwiększania przychodów bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych w rozwój infrastruktury” – dodał Bieńkowski.

Wyniki sprzedaży marca, w których 90% udziału stanowią przychody spółki zależnej Screen Network – lidera rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej w Polsce, zapowiadają udany kwartał biorąc pod uwagę 54% wzrost sprzedaży r/r, podsumował prezes.

Digital Network (d. 4Fun Media) jest liderem w Polsce w segmencie cyfrowej reklamy zewnętrznej Digital-out-of-Home (DOOH).

Źródło: ISBnews

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce