29.04.2022

Dynamiczne wzrosty spółki: 10 mln zł zysku netto, EBITDA o 111% wyższa niż w 2020 r

Digital Network, lider rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej, w 2021 roku osiągnął przychody w wysokości 35,3 mln zł, o 34% wyższe niż w 2020 r. Spółka wypracowała 11 mln zł zysku operacyjnego – to wzrost o 367% r./r. – a zysk netto wyniósł 10 mln zł, przy rentowności zysku netto 28%. EBITDA wzrosła o 111% r./r. i wyniosła 18,8 mln zł. Spółka zarządzająca największą w Polsce siecią ponad 20 tysięcy ekranów reklamowych LED opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

Dynamiczny rozwój Digital Network to efekt skoncentrowania naszej działalności na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej. To bardzo perspektywiczny rynek, w stałym trendzie wzrostowym. Prognoza Verified Market Research na lata 2022-2027 zakłada średnie, roczne tempo wzrostu tego segmentu na świecie na poziomie 11%. Udział reklamy cyfrowej w całym rynku reklamy zewnętrznej w Polsce, osiągnął 15%, a według naszych szacunków ulegnie podwojeniu w ciągu najbliższych 3-5 lat – komentuje Wojciech Bieńkowski, prezes Digital Network. – Dziękuję naszym akcjonariuszom za zaufanie, a całemu zespołowi zaangażowanemu w transformację spółki za wspólny wysiłek na rzecz rozwoju Digital Network. Jestem przekonany, że w kolejnych miesiącach będziemy mogli zaprezentować kolejne, pozytywne efekty naszej pracy – dodaje prezes Bieńkowski.

Grupa kapitałowa Digital Network w zeszłym roku uporządkowała aktywa i zdecydowała o koncentracji działalności na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out Of Home). Poprzez swoją spółkę zależną Screen Network SA, zarządza największą w Polsce siecią ponad 20 tysięcy ekranów reklamowych LED, docierającą codziennie z przekazem reklamowym do 6,2 mln konsumentów. Stałe koszty bezpośrednie obsługi sieci ekranów oraz istotnie większa od obecnie zakontraktowanej pojemność sieci daje możliwość dalszego zwiększania przychodów bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych. Uporządkowanie aktywów i koncentracja na segmencie cyfrowej reklamy zewnętrznej przełożyło się na dynamiczny wzrost spółki.

W 2021 roku Spółka osiągnęła przychody o 34% wyższe niż w 2020 roku. Zysk netto wyniósł 10 mln zł przy rentowności zysku netto 28%, a zysk netto na 1 akcję wyniósł 1,94 zł na akcję. Lider rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej odnotował przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 14,9 mln zł, o 114% wyższe niż w 2020 roku.

Bardzo dobre wyniki finansowe za ubiegły rok oraz rekordowe wyniki sprzedaży w I kwartale tego roku pozwalają z dużym optymizmem patrzeć na dalszy, dynamiczny rozwój Digital Network. Rosnące przychody ze sprzedaży powodują bowiem wzrost poziomu wykorzystania sieci, zwiększając rentowność zysku netto – podkreśla prezes Bieńkowski.

O Digital Network

Digital Network SA jest liderem rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej w Polsce. Poprzez swoją spółkę zależną Screen Network SA, zarządza największą w Polsce siecią ponad 20 tysięcy ekranów reklamowych LED, docierającą codziennie z przekazem reklamowym do 6,2 mln konsumentów.

Notowana na GPW Digital Network w 2021 r. wypracowała przychody na poziomie 35,3 mln zł przy 18,8 mln zł EBITDA i 10 mln zł zysku netto.

Dodatkowych informacji udziela:

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce