Kalendarium

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
Zgodnie z treścią § 80.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 757, Zarząd Digital Network SA (”Emitent”) podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.

1. Raporty roczne za 2023 rok
Raport roczny jednostkowy za 2023 rok – 18 kwietnia 2024 roku (czwartek)
Raport roczny skonsolidowany za 2023 rok – 18 kwietnia 2024 roku (czwartek)

2. Raport półroczny za I półrocze 2024 roku
Półroczny raport skonsolidowany – 30 września 2024 roku (poniedziałek)

3. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne
– skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku – 15 maja 2024 roku (środa)
– skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku – 29 listopada 2024 roku (piątek)

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 757, nie będzie publikował odrębnych raportów okresowych za IV kwartał 2023 oraz za II kwartał 2024 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Zarząd Emitenta informuje, iż w raportach kwartalnych oraz w raporcie półrocznym za 2024 rok zawarte zostaną odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. W związku z tym, Zarząd Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za 2024 rok.

Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2023 roku

1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (QSr):

za I kwartał 2023 roku – 30 maja 2023 roku (wtorek)
za III kwartał 2023 roku – 24 listopada 2023 roku (piątek)

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2023 roku:

29 września 2023 roku (piątek)

3. Jednostkowy (R) oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 rok (RS):

28 kwietnia 2023 roku (piątek)

Zarząd Spółki informuje, iż w 2023 roku nie będzie publikował rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za IV kwartał 2022 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za II kwartał 2023 roku.

Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd 4fun Media S.A. ogłasza terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2022 roku.

1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (QSr):

 • za I kwartał 2022 roku – 26 maja 2022 roku (czwartek)
 • za III kwartał 2022 roku – 17 listopada 2022 roku (czwartek)

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2022 roku:

 • 30 września 2022 roku (piątek)

3. Jednostkowy (R) oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 rok (RS):

 • 29 kwietnia 2022 roku (piątek)

Zarząd Spółki informuje, iż w 2022 roku nie będzie publikował rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za IV kwartał 2021 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za II kwartał 2022 roku.

Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2021 roku

1. Jednostkowy (R) oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 rok (RS):

 • 30 kwietnia 2021 roku (piątek)

2. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (QSr):

 • za I kwartał 2021 roku – 31 maja 2021 roku (poniedziałek)
 • za III kwartał 2021 roku – 29 listopada 2021 roku (poniedziałek)

3. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2021 roku:

 • 30 września 2021 roku (czwartek)

Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku

1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (QSr):

 • za I kwartał 2020 roku – 10 czerwca 2020 roku (środa)
 • za III kwartał 2020 roku – 30 listopada 2020 roku (poniedziałek)

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2020 roku:

 • 30 września 2020 roku (środa)

3. Jednostkowy (R) oraz skonsolidowany raport roczny za 2019 rok (RS):

 • 7 maja 2020 roku (czwartek)

Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2019 roku

1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (QSr):

 • za I kwartał 2019 roku – 30 maja 2019 roku (czwartek)
 • za III kwartał 2019 roku – 29 listopada 2019 roku (piątek)

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2019 roku:

 • 30 września 2019 roku (poniedziałek)

3. Jednostkowy (R) oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 rok (RS):

 • 25 kwietnia 2019 roku (czwartek)

Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2018 roku

1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (QSr):

 • za I kwartał 2018 roku – 30 maja 2018 roku (środa)
 • za III kwartał 2018 roku – 29 listopada 2018 roku (czwartek)

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2018 roku:

 • 21 września 2018 roku (piątek)

3. Jednostkowy (R) oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 rok (RS):

 • 30 kwietnia 2018 roku (poniedziałek)

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

1. Raporty roczne za 2016 rok:

 • jednostkowy raport roczny za rok 2016 – 17 marca /piątek/ 2017 roku
 • skonsolidowany raport roczny za rok 2016 – 17 marca /piątek/ 2017 roku

2. Skonsolidowane raporty kwartalne:

 • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 – 15 maja /poniedziałek/ 2017 roku
 • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 – 14 listopada /wtorek/ 2017 roku

3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2017:

 • 31 sierpnia /czwartek/ 2017 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

1. Raporty roczne za 2015 rok:

 • jednostkowy raport roczny za rok 2015 – 17 marca /czwartek/ 2016 roku
 • skonsolidowany raport roczny za rok 2015 – 17 marca /czwartek/ 2016 roku

2. Skonsolidowane raporty kwartalne:

 • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 – 12 maja /czwartek/ 2016 roku
 • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 – 10 listopada /czwartek/ 2016 roku

3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2016:

 • 26 sierpnia /piątek/ 2016 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

 • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 – 15 maja 2015 roku (piątek);
 • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 – 13 listopada 2015 roku (piątek);
 • skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2015 roku – 26 sierpnia 2015 roku (piątek);

2. Raporty roczne za 2014 rok:

 • jednostkowy raport roczny za 2014 rok – 20 marca 2015 roku (piątek);
 • skonsolidowany raport roczny za 2014 rok – 20 marca 2015 roku (piątek);
Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce