Akcjonariat

Epicom Ltd 64.21%
Pozostali akcjonariusze 29.66%
Agio Funds TFI 6.57%
Akcjonariusz Ilość akcji Wartość nominalna akcji Wartość nominalna Procent w kapitale zakładowym
Epicom Ltd 2 721 808 1,00 2 721 808,00 64,21%
Agio Funds TFI 278 542 1,00 278 542,00 6,57%
Pozostali akcjonariusze 1 238 612 1,00 1 238 612,00 29,22%
Razem 4 238 962 1,00 4 238 962,00 100%
Seria akcji Ilość akcji Liczba głosów z akcji
Seria A 1.956.500 1.956.500
Seria B 470.000 470.000
Seria C 837.000 837.000
Seria D 800.000 800.000
Seria E 55.874 55.874
Seria F 119.588 119.588
Razem 4.238.962 4.238.962
Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce