30.10.2023

38% wzrostu sprzedaży w trzecim kwartale 2023 roku.

Według ogłoszonych dzisiaj wstępnych szacunków, przychody skonsolidowane Digital Network SA w trzecim kwartale 2023 roku wyniosły 16,9 mln zł i były o 38% wyższe niż rok wcześniej. Za tak wysoką dynamikę sprzedaży odpowiada spółka zależna Screen Network SA, lider segmentu cyfrowej reklamy zewnętrznej w Polsce, prowadząca sprzedaż czasu reklamowego w ramach własnej sieci 20 tysięcy ekranów LED. W raportowanym okresie wypracowała ona 16,6 mln zł przychodu co stanowiło 98% łącznej sprzedaży Emitenta.

Jeżeli chodzi o wstępne szacunki sprzedaży skonsolidowanej zrealizowanej przez Digital Network SA w okresie trzech kwartałów 2023 rok to wyniosła ona 41,6 mln zł i była o 29% wyższa w porównaniu z trzema kwartałami 2022 roku, w których to osiągnęła poziom 32,2 mln zł.  98% przychodów wypracowanych w tym okresie pochodziło ze sprzedaży cyfrowej reklamy zewnętrznej, prowadzonej przez Screen Network SA.

.

   

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce